Den offisielle lakseprisen
  • Prisen SSB rapporterer, den offisielle lakseprisen, er etterslepene fra forrige uke.
  • Prisen inkluderer alle vektklasser, kvaliteter og all omsatt fisk, også den som er blitt solgt på kontrakt.
  • Den rapporterte prisen er prisen ved grensen, og inkluderer blant annet frakt- og terminalkostnader.
  • Prisen oppdrettere får betalt er vanligvis rundt 1,5 kroner lavere per kilo enn SSB-prisen, ifølge Marine Harvests «Salmon Farming Industry Handbook 2017».

Det er en nedgang på 2,5 prosent sammenlignet med uken før da prisen lå på 49,83 kroner kiloet. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå onsdag.

Eksportkvantumet for fersk laks i uke 41 endte på 22.748 tonn, noe som er 3,3 prosent lavere enn uken før da volumet var 23.535 tonn.

I uke 41 ble det eksportert 215 tonn frossen laks, og prisen for den var var 61,52 kroner kiloet. Noe som er godt over forrige uke da prisen lå på 55,83 kroner kiloet.

Lakseprisen ligger igjen bak tilsvarende uker i både 2019 og 2018 da prisen var henholdsvis 50,70 kroner kiloet og 58,59 kroner kiloet.