Den offisielle lakseprisen
  • Prisen SSB rapporterer, den offisielle lakseprisen, er etterslepene fra forrige uke.
  • Prisen inkluderer alle vektklasser, kvaliteter og all omsatt fisk, også den som er blitt solgt på kontrakt.
  • Den rapporterte prisen er prisen ved grensen, og inkluderer blant annet frakt- og terminalkostnader.
  • Prisen oppdrettere får betalt er vanligvis rundt 1,5 kroner lavere per kilo enn SSB-prisen, ifølge Marine Harvests «Salmon Farming Industry Handbook 2017».

Det er en oppgang på 2,9 prosent sammenlignet med uken før da prisen lå på 48,58 kroner kiloet. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå onsdag. Lakseprisen har ikke sett 50-tallet siden uke 39 da den lå på 50,77 kroner kiloet.

Eksportkvantumet for fersk laks i uke 42 endte på 21.602 tonn, noe som er 5,0prosent lavere enn uken før da volumet var 22.748tonn.

I uke 42 ble det eksportert 485 tonn frossen laks, og prisen for den var 55,35kroner kiloet. Noe som er godt under forrige uke da prisen lå på 61,52 kroner kiloet.

Lakseprisen ligger igjen bak/over tilsvarende uker i både 2019 og 2018 da prisen var henholdsvis 54,66 kroner kiloet og 58,95 kroner kiloet.