Den offisielle lakseprisen
  • Prisen SSB rapporterer, den offisielle lakseprisen, er etterslepene fra forrige uke.
  • Prisen inkluderer alle vektklasser, kvaliteter og all omsatt fisk, også den som er blitt solgt på kontrakt.
  • Den rapporterte prisen er prisen ved grensen, og inkluderer blant annet frakt- og terminalkostnader.
  • Prisen oppdrettere får betalt er vanligvis rundt 1,5 kroner lavere per kilo enn SSB-prisen, ifølge Marine Harvests «Salmon Farming Industry Handbook 2017».

Det er en nedgang på 6,7 prosent sammenlignet med uken før da prisen lå på 54,01 kroner kiloet. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå onsdag morgen.

Eksportkvantumet for fersk laks i uke 1 endte på 18.590 tonn, noe som er 36,7 prosent mer enn uken før da volumet var 13.597 tonn.

I uke 1 ble det eksportert 228 tonn tonn frossen laks, og prisen for den var 53,57 kroner kiloet, altså noe nedfra forrige uke da prisen lå på 54,53 kroner kiloet.

Lakseksportører uttalte til IntraFish sist fredag at 1. kvartal blir tøff for bransjen:

– Så lenge det er såpass strenge restriksjoner blir det tøft når det skal så mye fisk ut, sier en eksportør.