Landbasertselskapet Kvidul har inngått en rammeavtale med Tel Aviv-baserte AquaMaof som skal levere RAS-anlegget, skriver oppdrettsselskapet i en pressemelding tirsdag.

«Kvidul ser på AquaMaof som en spesielt viktig partner som leverandør av RAS-teknologi. Vi er også glade for at AquaMaof har sagt ja til å støtte Kvidul med finansiering ved å bli strategisk medeier i Kvidul AS, med visse forbehold» skriver selskapet.

Det går ikke fram av pressemeldingen hva kostnadsrammen på det planlagte landbaserte anlegget er, eller om selskapet har flere investorer på plass.

Skal bygges i to faser

Det Trondheimsbaserte selskapet eies av Kåre Jorulf Ringseth (8,34 prosent), LK Holding (6,94 prosent), SOH Invest (6,94 prosent), Tore Løkke eiendom (6,95 prosent) og andre øvrige aksjonærer (70,81 prosent), ifølge Proff.

Anlegget skal bygges i to faser der hver av dem skal ha en årlig produksjon opptil 10.000 tonn. I første fase skal det også leveres et anlegg med en årlig kapasitet på 10 millioner smolt, skriver selskapet.

I pressemeldingen kommer det også fram at selskapet tar sikte på å skaffe ytterligere anlegg fra AquaMaof i henhold til Kvidul’s utbyggingsplan, men skriver ikke noe om hva denne utbyggingsplanen innebærer.

– Vi jobber med en emisjon og ber om forståelse for at vi ikke kan komme med ytterligere opplysninger akkurat nå, sier Stein Roger Dalheim, administrerende direktør i Kvidul til Intrafish.