Nå har sjømatnæringen i samarbeid med landbruket utarbeidet en bransjeretningslinje for deling av data og i tillegg inngått en avtale om å bruke og videreutvikle landbrukets sin løsning for datadeling, skriver Sjømat Norge i en pressemelding.

– Blå og grønn matsektor har mange felles interesseområder, blant annet bruk av digitalisering i arbeidet med videreutviklingen av bærekraftig matproduksjon. Et samarbeid med å utvikle en bransjeplattform for deling av data er en fornuftig bruk av ressurser, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i pressemeldingen.

– Det gir mulighet for økt bruk og gjenbruk av data, med de fordelene dette gir de enkelte selskapene. Ved å samle data på ett sted kan også omverdenen, for eksempel forbrukere og miljøvernorganisasjoner, forskningsinstitusjoner og myndighetene, få enklere tilgang til data om næringen. Forhåpentligvis vil dette også være starten på et tettere samarbeid med OPS landbruk og OPS sjømat, uttaler Ingebrigtsen.

Gjennom OPS Sjømat (offentlig privat sektorutvikling) har man etablert et offentlig privat samarbeid om digitalisering og deling av data for blant annet å bidra til bærekraftig og lønnsom videreutvikling av næringen.

– Etablert og utprøvd løsning

Landbruket og sjømatnæringen har i fellesskap etablert en bransjeretningslinje for deling av data og der prinsippene for eierskap til data er tydeliggjort.

Det eksisterer ikke lovverk som fullt ut regulerer rettighetene til eiere av data eller hvordan disse rettighetene skal ivaretas gjennom verdikjedene som bygger på disse dataene.

Derfor må dette utfylles gjennom avtaler mellom aktørene som eier, på den ene side, og aktørene som mottar slike data for innsyn og/eller bearbeiding, på den andre side.

Utveksling, og dermed økt tilgang på, informasjon kan gjøre produksjonsprosesser mer effektive og gi mer kunnskapsbaserte valg i den enkelte bedrift.

Samtidig med lanseringen av bransjenormen for eierskap til data, offentliggjøres det at næringsorganisasjonene i OPS Sjømat ønsker å etablere en bransjeportal for deling av data og realiserer dette med utgangspunkt i bransjeportalen til OPS landbruk, Landbrukets dataflyt.

– Vi hadde flere gode kandidater til å gjøre denne utviklingsjobben. Ved å bruke løsningen til Landbrukets dataflyt kan vi ta i bruk en etablert og utprøvd løsning. OPS sjømat har gode erfaringer med samarbeid med OPS landbruk, og vi tror at valg av løsning vil bidra til å styrke dette samarbeidet ytterligere, uttaler leder i styringsgruppen i OPS sjømat, Jon Arne Grøttum, i pressemeldingen.