– Vi setter stor pris på innsatsen Mia har lagt ned for YoungFish, og er begeistret for at Elise ønsker å ta det gode initiativet videre i Nord-Norge. YoungFish drives på frivillig basis og det er ingen ansatte i organisasjonen. Vi er helt avhengig av engasjerte sjømat-entusiaster som Eise, Mia og resten av lokallaget for at YoungFish skal kunne tilby den nettverksarenaen vi tilbyr i dag, skriver YoungFish i en pressemelding.

– Jeg ser frem til å fortsette arbeidet vi gjør med å legge til rette for en faglig og sosial møteplass her i Nord-Norge. Vi ønsker aktiviteter som er relevant på kryss av ulike bransjer innenfor sjømatnæringen, enten det er snakk om havbruk, fangst og foredling – eller andre med tilknytning til sjømatnæringen. Jeg vil rette en stor takk til resten av lokallagsledelsen i nord og ikke minst våre viktige samarbeidspartnere som bistår, sier Klausen i meldingen.

Mens lederkandidatene har kommet som perler på en snor i vest, øst og nord, sliter YoungFish med å finne en ny leder i Midt-Norge.

– Utlysning om mulighet for å søke som leder har ikke gitt resultater, og vi står inntil videre uten leder av lokallaget i Midt-Norge, skriver YoungFish.