Opphevingen av bekjempelsessonen rundt lokalitet 20576 Kvanntoneset i Lavangen kommune trer i kraft med virkning fra mandag 1. juni.

ILA ble i oktober 2019 påvist på sjølokaliteten 20576 Kvanntoneset i Lavangen kommune, Troms fylke. Lokaliteten drives av Salaks AS, som hadde i overkant av 800.000 fisk på lokaliteten da sykdommen oppsto. Fisken som sto på lokaliteten Kvanntoneset skulle etter planen være fisk Salaks skulle slakte på utover våren og sommeren i år.

Anleggene i bekjempelsessonen som ble opprettet i kjølvannet av sykdomsutbruddet ble tømt for fisk og Mattilsynet godkjente vask og desinfeksjon.

Nå er tiden inne for å oppheve bekjempelsessonen og heller innlemme den i overvåkningssonen med virkning fra 1. juni 2020. Overvåkningssonen vil fortsatt gjelde i to år fremover, går det fram av direktoratets melding.

Lakseoppdretter Odd Bekkeli i Salaks. Foto: Privat

Daglig leder i Salaks, Odd Bekkeli, la ikke skjul på at det var tøffe tak da IntraFish snakket med ham om sykdomsutbruddet i fjor høst. Da hadde selskapet både blitt rammet av alger, jordskred og dødelighet på smolt etter hydrogensulfid i selskapets smoltanlegg, og på toppen altså ILA:

– Der er utrolig hva som kan skje og det må være måte på uflaks. Det føles litt tungt og til tider litt håpløst, men vi må jo stå han av, sa Bekkeli.