Prosjektet ble vunnet av Imenco i juni - med leveranse i månedsskifte juli/august. For å klare leveringsfristen har både avdelingen i Grinde, Tysvær og deler av avdelingen i Wick, Skottland, kjørt på høygir gjennom sommeren, opplyser Imenco i en pressemelding.

Et kamerasystem består typisk av et Gemini undervannskamera, som har et kamera som ser oppover og ett kamera som ser nedover. Disse kameraene kan kontrolleres fra fórflåten eller andre steder, og kan se der oppdretteren ønsker å se. Slik blir hele merden dekket av «øyne» under vann.

Fra Kina på hengende håret

Prosjektleder Assel Ryspayeva sier prosjektet har vært utfordrende med den korte leveringstiden som ble avtalt med Salmar:

- Vi måtte overtale vår kinesiske leverandør til å kjøre en spesialordre for oss. Med gode relasjoner til leverandøren, hjelp fra vår kinesiske avdeling og prioritet på fly forsendelse rakk vi det akkurat. Nærmere «just in time» kommer vi ikke. De fleste Gemini kameraene har vi produsert i Wick, Skottland, og på tross av strenge koronabestemmelser der borte har teamet klart leveransen med god margin, uttaler hun i meldingen.

For å posisjonere kameraet i merden ut-inn og opp-ned, leveres det også en vinsj med to tromler. Bildene sendes trådløst eller via kabel fra merdkanten til fórflåten.

I tillegg til undervannskamera ble det også levert overflatekamera for overvåking av merden utvendig og kamera på fórflåten for å overvåke hele anlegget, samt datamaskiner og skjermer for operasjon av alle systemene.

Installasjon av kamerasystem - sett fra oven. Foto: Imenco

Viktig kontrakt for selskapet

Det har vært fult kjør i den norske avdelingen i Grinde også med produksjon av alle elektro skapene (ett skap til hver av kameraene), vinsjer, monteringsstativ og braketter, overflatekameraer og software som skal styre alle enhetene og gjøre hverdagen enklest mulig for oppdretteren.

- Kontrakten er viktig og den største vi har hatt innen oppdrett så langt, opplyser administrerende direktør i Imenco, Geir Egil Østebøvik, i meldingen og legger til at aktiviteten innen havbruk nå er av en slik art at det begynner å bidra til selskapets fremtidige vekst-

- Noe som blant annet vises igjen i tallene for 2019, hvor omsetningen i selskapet økte med 65 prosent.