Torsdag kunne Forskningsrådet melde at de deler ut 126 millioner kroner til 12 innovasjonsprosjekter i havnæringene.

– Forskning er avgjørende for at havbruksnæringene kan fortsette å være blant landets største eksportnæringer. Mer mat fra havet vil bli stadig viktigere i fremtiden, og bidrar til sysselsetting og verdiskaping over hele landet, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Lingalaks får støtte til et prosjekt som omhandler appetittstyrt fôringskontroll i oppdrett av laks, mens Cermaq får støtte til prosjekt som skal videreutvikle velferdsindikatorer for eksisterende og nye oppdrettssystem.