Torsdag kunne Forskningsrådet melde at de deler ut 126 millioner kroner til 12 innovasjonsprosjekter i havnæringene. – Forskning er avgjørende for at havbruksnæringene kan fortsette å være blant landets største