Det melder Lerøy selv i en pressemelding tirsdag.

– For Lerøy er det å produsere trygg og sunn mat det aller viktigste vi gjør. Derfor tar vi mattrygghet på største alvor. Etter at vi i juli fikk melding fra Livsmedelsverket med mistanke om Listeria i våre røkte produkter fra anlegget i Smögen, har vi jobbet intenst med saken i samarbeid med svenske myndigheter, sier Anne Hilde Midttveit, Head of ESG og Quality i Lerøy Seafood Group i pressemeldingen.

Sporet tilbake til Lerøy

Det svenske Livsmedelsverket sporet noen av de 19 tilfellene av listeriose tilbake til et lakserøkeri i Smørgen, eid av Lerøy. Selskapet har innført tiltak og utbruddet er nå stanset, melder Lerøy.

Produktene fra Lerøy ble umiddelbart trukket fra svenske butikker. Det er innført en omfattende prøvetaking for produkter og selve fabrikken. Produktet er kun blitt solgt i Sverige.

Listeria
  • Listeria monocytogenes er en bakterie som forårsaker listeriose, en sjelden men alvorlig sykdom med høy dødelighet. Sykdommen rammer hovedsakelig eldre, fostre, nyfødte og personer med nedsatt immunforsvar.
  • Bakterien er vanlig i naturen, og ikke uvanlig å finne i miljøet i næringsmiddelvirksomheter, hvor den kan komme inn med personell, råvarer, emballasje og så videre.
  • Manglende kontroll mellom rene og urene soner er en viktig årsak til at bakterien kommer inn i produksjonsmiljøet.
  • Bakterien kan legge seg i sprekker, ujevnheter og hulrom. Den kan produsere biofilm på nesten alle overflater og kan være svært vanskelig å fjerne.
  • Grenseverdiene for listeria er forskjellig i ulike produkter. For produkter hvor listeria kan vokse, er grenseverdien på 100 kde/g i løpet av holdbarhetstiden.
  • Virksomheter som fremstiller spiseferdige næringsmidler hvor Listeria monocytogenes kan innebære risiko for folkehelsen skal ta prøver fra foredlingsområde og utstyr for å avdekke forekomst av Listeria monocytogenes

Kilde: Mattilsynet veileder om Listeria monocytogenes i spiseferdige næringsmidler.

Sammen med Livsmedelsverket, har Lerøy også gått gjennom råstoffleverandørene til anlegget. Det kan ikke utelukkes at Listeria har kommet inn i fabrikken i Smögen, med råvare fra et av Lerøys laksepakkerier i Norge. Lerøy samarbeider nå med Mattilsynet i Norge for å komme til bunns i dette, melder de i pressemeldingen.

Har prøvetaking

Lerøy understreker at alle laksepakkeri har et omfattende prøvetakingsregime for listeria på plass. Bakterien drepes ved varmebehandling, mens spiseklare produkter som er langtidsholdbare, som blant annet røkelaks og speket laks kan være mer risikoutsatt.

Anne Hilde Midttveit, Head of ESG og Quality i Lerøy Seafood. Foto: Lerøy

– Lerøy beklager Listeria-utbruddet i Sverige på det aller sterkeste. Vi er svært lei oss for at mye tyder på at noen har blitt syke etter å ha spist røkte produkter fra vårt svenske anlegg. Vi gjør vårt ytterste for å hindre slike tilfeller i fremtiden. På generelt grunnlag oppfordrer vi likevel mennesker med underliggende sykdommer og gravide om å følge helsemyndighetens anbefalinger når det kommer til langtidsholdbar mat, sier Midttveit.