Gründer Michal Meyer Nilssen forsøker å gjøre lakse- og fiskeskinn til stor business og eksportvare. I dag er det nesten en uutnyttet ressurs. IntraFish presenterte selskapet i fjor.

Norskin Materials har siden starten av sommeren vært på jakt etter nye aktører som kan bidra med kompetanse og kapital.

Etter over 30 investormøter har Nilssen klart å sikre seg tilstrekkelig kapital for å skalere vekst og tilfredsstille kravene om støtte fra Innovasjon Norge for kommersialisering.

Innovasjon Norge har tilbudt selskapet til sammen 1,5 millioner i tilskudd.

– Det har hatt en utløsende effekt for å kunne sikre nødvendig risikokapital, sier Nilssen i en pressemelding.

En emisjon ble nylig gjennomført. Blant investorene er laksegründer Tarald Sivertsen gjennom investeringsselskapet Breivei.

KUPA
  • … er ett av Nord-Norges største innovasjons- og rådgivningsselskaper
  • … har 18 ansatte som er fordelt på kontorer i Harstad, Narvik, Tromsø og Finnsnes
  • … tilbyr bl.a. inkubator- og akseleratorprogram til oppstartsbedrifter
  • … har daglig ledelse av bedriftsnettverk og klynger innen havbruk og maritim industri, samt bygg- og anlegg
  • … er eid av bl.a. Equinor Technology Ventures, Siva (Selskapet for Industivekst), Troms og Finnmark fylkeskommune, Total E&P Norge, DNV GL og Endúr

Tidligfasekapital kommer fra Kupa og andre nordnorske investorer.

– Norskins forretningsidé vil gi økt verdiskaping av ressurser fra sjømat i nord. Selskapet er ennå i tidlig fase, men gründeren viser stort engasjement og evne til å bygge nettverk som er nødvendig for å kunne lykkes i et krevende internasjonalt marked. Dette er viktige årsaker til at Kupa har valgt å investere. Nord-Norge trenger flere slike gründerselskaper, sier Kupas administrerende direktør Trond Slettbakk.