Bakgrunnen for varslingen er langvarige luseoverskridelser, opplyser Mattilsynet i en melding.

Varslene gjelder disse tre anleggene:

  • 12209 Rønstad i Volda (Mowi Norway AS)
  • 13246 Voldnes i Herøy (Mowi Norway AS)
  • 35477 Makrellskjæret i Flatanger (Salmar Farming AS)

Selskapene har uttalerett før det eventuelt blir fattet vedtak.

Mattilsynet kan gi oppdrettere som har hatt langvarige eller alvorlige lakselusproblem midlertidig redusert produksjon, og denne perioden vil minimum gjelde for to år og dekker den neste produksjonssyklusen på lokaliteten.

Målet med virkemiddelet er å få oppdretterne til å tilpasse driften til smittepress, forebyggende tiltak og kapasitet for behandling og slakting.

Oppdrettere som får midlertidig redusert produksjon kan øke den igjen når de har vist at de har kontroll og klarer å holde seg under lakselusgrensen.

Her kan du se oversikt over lokaliteter som har fått varsel eller vedtak om midlertidig redusert produksjon på grunn av lakselusproblemer.

Mener det er faktafeil i varselet om nedtrekk

– Vedtaket er ferskt, så vi må se litt nærmere på det først. Men det vi kan konstatere allerede nå, er at det er faktafeil i varselet. Deriblant antallet overskridelser for Salmar. Men dette er som sagt ferskt, og vi må sette oss inn i det først, sier konserndirektør for oppdrett i Salmar Roger Bekken til IntraFish.

I tillegg refererer han til en pressemelding der Salmar beklager at du ikke har klart å holde lusenivået på et akseptabelt nivå i Flatanger høsten 2019. Der understreker han at det er gjort en meget god jobb fra de ansatte for å ivareta fiskevelferden, og for å holde lusenivåene nede.

Overskridelsene forklares ved at selskapet opplevde uvanlig høyt lusepress i perioden og valgte derfor å slakte ut lokaliteten fremfor å fortsette behandlingen.

Mowi er også uenige i Mattilsynets varsel

Kommunikasjonssjef i Mowi Eivind Nævdal–Bolstad svarer IntraFish i en SMS:

«Umiddelbart er det vurderinger som vi ikke er enige i, og vi skal nå bruke de neste dagene til å svare på hva Mattilsynet påpeker i sine to varsel».

Han presiserer at dette svaret gjelder det Mattilsynet påpeker i varselet om mulig nedtrekk ved Mowis to lokaliteter.

Mattilsynet venter på innspill fra selskapene

I et svar til IntraFish skriver Mattilsynets pressevakt i en e-post:

«Vi registrerer at de to selskapene har uttrykt uenighet med varslene om midlertidig redusert produksjon som vi sendte ut i går.

Ettersom dette er varsler har selskapene tiden frem til 5. mars med å komme med sine innspill».

Det opplyses også at Mattilsynet kommer til å vurdere disse innspillene før det fattes et endelig vedtak. Inntil da ønsker ikke tilsynet å kommentere utspill i saken.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.