– Vi må høste fra havet på nye måter. Krill er rikt på omega-3, og brukes blant annet til kosttilskudd og som ingrediens i fiskeoppdrettsfôr. Vi håper de nye konsesjoner vil bidra til næringsutvikling, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp) i en pressemelding.

Forrige gang det ble lyst ut krillkonsesjoner var i 2007. Da ble det lyst ut 4 konsesjoner. Nærings- og fiskeridepartementet foreslo i fjor høst at det skulle lyses ut mellom to og fire nye krillkonsesjoner.

Krillen i Antarktis er en viktig del av økosystemet. Derfor er det viktig med en bærekraftig høsting. En føre-var tilnærming tilsier at det bare lyses ut to konsesjoner. For å styrke kunnskapsgrunnlaget for fremtidig forvaltning av krill i Antarktis og å styrke kunnskapen om krillen sin betydning for økosystemene, planlegges det et forskningstokt i Antarktis neste vinter, skriver departementet i pressemeldingen.

Det vil bli knyttet vilkår til konsesjonene blant annet om kontroll og forskning. I tillegg blir det innført begrensninger på hvor mange konsesjoner hver enkelt aktør kan bli tildelt. I dag er det kun to selskaper som har krillkonsesjoner, Aker Biomarine og Rimfrost.

Begrensningen på 67 prosent innebærer at en aktør maksimalt kan ha fire tillatelser når de nye konsesjonene er tildelt.

– Vi ønsker minst to aktører, og lukker heller ikke døren for nye. Derfor har vi bestemt at ingen enkeltaktør kan ha mer enn 67 prosent av konsesjonene, sier Sandberg.

Det er Fiskeridirektoratet som lyser ut og tildeler de nye konsesjonene.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.