Det kommer frem i en pressemelding fra Vestland fylkeskommune.

Det planlagte anlegget har fått navnet «Akvahall». I samarbeid med andre utdannelsesinstitusjoner, oppdrettsnæringen og forskningsmiljøer ønsker fylkeskommunen å skape en god arena for utdannelse, rekruttering og næringsutvikling i Vestland.

Det landbaserte anlegget i små dimensjoner er foreløpig under planlegging.

«Målet er at fasilitetene skal bli som et stort laboratorium hvor elever kan drifte, øve, eksperimentere og lære i trygge omgivelser», sier prosjektleder Mona Bakke Svarstad i pressemeldingen.

Læringsarena for RAS-teknologi

Hun legger til at det her skal man kunne gjøre feil uten at det får konsekvenser i millionklassen. Sjømatnæringen har gjennom kartleggingen av kompetansebehov pekt på et behov for personell som kan drifte RAS-anlegg.

«De nye fasilitetene blir også lagt til rette for slik opplæring. På bakgrunn av en stor økning i søkertall er det viktigere enn noen gang å investere i fasiliteter for praktisk opplæring ved skolen», sier Svarstad.

Tilpasser kurs ved skolen til oppdrettsnæringens behov

Rektor ved Måløy videregående skole Åsta Navelsaker Røed sier hun ønsker at fasilitetene skal brukes av mange.

«Gjerne helt fra barnehager til studenter, forskning og næringsliv. Slik kan dette bli en storstue i Vestland for livslang læring, innovasjon og næringsutvikling i en stor, voksende og fremtidsrettet sjømatnæring. Vi vil i tiden fremover invitere til dialogmøter for å få innspill på planer, og å kartlegge eksterne behov. Arbeidet inngår i forprosjektet som skal være ferdig sommeren 2021», sier hun.

Sikkerhetssenteret ved Måløy videregående skole opplever også en økende etterspørsel av kurs fra oppdrettsnæringen, og tilpasser kurs ut fra behov i næringen, ifølge pressemeldingen.

Samtidig vil NIVA, OFS Måløy og Måløy videregående skole arrangere kurs i RAS-teknologi.

«Samarbeidet et ledd i å styrke kompetansen innen RAS-teknologi i den videregående skolen på nasjonalt plan», og inngår i prosjektet «Kompetanseløft videregående og fagskole på Vestlandet», som har vært ledet av selskapet Akvahub.