Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet har sammen med Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) fastsatt en ny mateksportforskrift som gjelder all norsk mat.

Ifølge en pressemelding fra NFD skal dette gjøre det lettere for sjømatnæringen å få oversikt over hvilke regler man skal forholde seg til ved eksport av all sjømat. Målet er et mer forutsigbart system for produsenter og eksportører i næringen.

Forskriften er knyttet til sertifisering

– Jeg er veldig fornøyd med at vi har fått på plass en helt ny mateksportforskrift. Forskriften samler krav og retningslinjer for eksport av mat på en plass, og vil bidra til effektivisering av Mattilsynets arbeid med eksportsertifikater, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) i pressemeldingen.

Den nye mateksportforskriften har formalisert praksis og regler tilknyttet eksportsertifikater, og samlet dem til en forskrift. Om sjømat nå skal eksporteres til land utenfor EØS, må varene følges av flere dokumenter. Blant dem må det foreligge eksportsertifikat for sjømat.

Gjennom denne løsningen bekrefter Mattilsynet at varene er trygge, og i samsvar med importlandets krav.

Forskriften trer i kraft 15. juli 2020

– Dette er en viktig forskrift da Norge er en av verdens største eksportører av sjømat. Det vil være med på å forenkle hverdagen til produsenter og eksportører, og gi de en bedre oversikt over hvilke krav og prosesser som gjelder, sier Ingebrigtsen i meldingen.

Flertallet av sertifikatene som Mattilsynet utsteder gjelder eksport av sjømat. Derfor mener NFD at denne forskriften er spesielt viktig for både Mattilsynet og sjømatnæringen, slik at det finnes klare og tilgjengelige regler som regulerer sertifikatsutstedelsen.

«Et slikt nasjonalt regelverk er med på å tydeliggjøre hvilket ansvar som ligger hos produsenter og hos eksportører i forbindelse med eksport til land utenfor EØS», heter det i pressemeldingen.

Den nye mateksportforskriften trer i kraft 15. juli 2020. Forskriften er en del av Mattilsynets arbeid for å effektivisere og regulere utstedelsen av eksportsertifikater. Forskriften var på høring 29. mai – 1. oktober 2019, hvor innspill fra næringen ble sikret gjennom flere innspillsmøter.