Totalt er det 28 fiskeslakterier som har blitt kontrollert. Det utgjør om lag halvparten av slakteriene for Norge. Gjennom tilsynene ble det slått fast at det var mange avvik knyttet til bedøvelse.

– Dette er alvorlig. Det betyr at mange fisk ble utsatt for store lidelser fordi utstyret for bedøving ble brukt feil og mange fisk ikke ble bedøvet ordentlig, sier Lise Rokkones, seksjonssjef for seksjon fiskehelse og fiskevelferd i Mattilsynet i en pressemelding.

Kun to avvik var knyttet til kompetanse om fiskevelferd og avliving av fisk, mens det hos 60 prosent av slakteriene ble funnet avvik knyttet til bedøvelse av fiskene.

Færre avvik hos de store

Totalt ble det gitt vedtak om avvik på 39 avvik i tilsynskampanjen. Åtte av de kontrollerte slakteriene hadde ingen avvik.

– Alvorlighetsgraden ved varslene varierer. Vi så at virksomhetene som slakter flest fisk hadde få eller ingen, sier Lise Rokkones, seksjonssjef for seksjon fiskehelse og fiskevelferd i Mattilsynet.

Alle avvikene er blitt fulgt opp etterpå av Mattilsynet.

Det er ikke første gang Mattilsynet følger opp slakteriene på den måten. I 2020 ble det kartlagt at flere manglet godkjenning av utstyr og drift og flere andre mangler. Det er bakgrunnen for at det i 2022 ble gjennomført en kampanje.

Fleste godkjent

Etter kartleggingen i 2020 ble det også fulgt opp med informasjonskampanje i 2021. Nå viste kartleggingen at det er stor fremgang når det kommer til godkjenning av metode og teknisk utstyr for desinfeksjon av avløpsvann. 9 av 10 hadde ingen avvik på dette.

26 av de 28 fiskeslakteriene var godkjent etter slakterforskriften. De to som mangler dette har et av slakteriene alt på plass men mangler bare formell godkjenning, mens ett fortsatt er i et godkjenningsløp, melder Mattilsynet.