I en pressemelding onsdag skriver Mattilsynet at Kina kan komme med nye krav ved import av fersk laks til Shanghai. Etaten oppgir 10. dato som dato for eventuelle nye krav.

– Lokale tollmyndigheter i Shanghai har informert kinesiske importører om nye krav ved import av fersk laks gjennom Pudong flyplass i Shanghai, skriver Mattilsynet.

Kinesiske myndigheter tidligere har informert om at det innføres nytt regelverk for eksport av alle typer matvarer til Kina. Regelverket trer i kraft 1. januar 2022.

Mattilsynet legger til at det per nå ikke foreligger offentlig skriftlig informasjon om disse kravene fra kinesiske myndigheter per dags dato.

– Det er oppgitt at kravene skal tre i kraft 10. september 2021. Kravene går på forpakning og merking, står det i pressemeldingen.

Mattilsynet har publisert en punktliste på sin oversikt over nytt regelverk for mateksport til Kina over informasjonen de har mottatt til nå. Informasjonen, som de presiserer ikke er offentlig, skriftlig informasjon, går ut på at:

  • Fersk laks skal være pakket i en indre og en ytre forpakning.
  • Indre forpakning skal også merkes med etikett på engelsk og kinesisk.
  • Varer som ikke oppfyller kravene om forpakning og merking vil bli returnert eller destruert.
  • Importører er blitt bedt om å informere utenlandske aktører om siste oppdatering rundt kravene.
  • Originalt helsesertifikat skal overbringes myndighetene innen 3 dager etter at eksportpartiet er avlevert. Dersom originalt helsesertifikat mangler må eksportør forklare situasjonen i et brev og garantere for når originalt sertifikat overbringes.
  • Begrunnelse for indre- og ytre forpakning henvises blant annet til dekret 249 (som er satt for implementasjon fra 1. jan. 2022).

Eksportall for august foreligger ikke ennå, men i juli eksporterte Norge 3.336 tonn laks til Kina – en markant oppgang fra året før da tallet lå på 703 tonn samme tid. Det gjorde Kina til det største vekstmarkedet for norsk sjømat i juli, med en økning på 2600 tonn.

Det er en økning på skyhøye 375 prosent, noe som forklares med at det i juni 2020 ble funnet covid-19 ved et fiskemarked i Beijing. Dermed ble det nesten bom stopp måneden etter, før eksporten gradvis normaliserte seg. Bortfall av chilensk laks i markedet ga også norsk laks drahjelp i Kina-markedet.