- Det er svært viktig at koronavirusutbruddet ikke gir økt spredning av alvorlige fiskesykdommer. Bruk av brønnbåter innebærer en risiko for overføring av sykdom, skriver Mattilsynet i en melding.

Kontroll med vask og desinfeksjon når brønnbåter brukes i områder med ulik smittestatus er derfor viktig for å forebygge smitteoverføring. Mattilsynet sier de vil prioritere å gjennomføre kontroll og attestasjon av vask og desinfeksjon der det er krav i forskrift om dette, men ber samtidig næringen om å søke om dispensasjon hvis kontrollen ikke kan gjennomføres:

- Dersom kontroll og attestasjon ikke kan gjennomføres på grunn av mangel på veterinærer eller fiskehelsebiologer, må dere søke Mattilsynet om dispensasjon. Mesteparten av arbeidet med å innhente nødvendig dokumentasjon som ikke er vedlagt søknad, kan vi gjøre uten fysisk oppmøte, legger de til i meldingen.

Inspeksjon av båter vil fortsatt bli gjennomført for å kontrollere vedlikehold, skriver tilsynet videre og oppfordrer om å søke i god tid:

- Det må påregnes noe lenger saksbehandlingstid enn vanlig, søk derfor i god tid før godkjenning utløper.

Hvis Mattilsynet ikke rekker å behandle søknader ferdig før godkjenningsperioden utløper, vil godkjenningsperioden automatisk bli forlenget til søknaden er ferdigbehandlet, opplyser tilsynet avslutningsvis.