Det går fram av en melding fra Mattilsynet. Det vurderes forløpende hvilke tilsyn som kan, og må, utføres. Digitale tilsyn og kontroller fortsetter.

- Vi kommer til å føre færre tilsyn enn vanlig. Nå vurderer vi hvilke fysiske kontroller og prøveuttak som er helt vesentlige for å sikre trygg sjømat, nødvendig håndtering av sykdom og ivareta markedsadgang også etter at koronautbruddet er over, sier direktør for fisk og sjømat i Mattilsynet, Elisabeth Wilmann, i meldingen.

- Samtidig vil jeg understreke at redusert tilstedeværelse både fra næringen selv, Mattilsynet og fiskehelsetjenesten krever ekstra årvåkenhet i næringen, legger hun til.

Må ivareta biosikkerhet

For å opprettholde matproduksjonen på kort og lang sikt må oppdrettsnæringen fortsatt sørge for nødvendige biosikkerhetstiltak. Det innebærer tiltak som god helsekontroll, håndtering av dødfisk, slakting av fisk fra anlegg med sykdom eller dårlig velferd, gjennomføre nødvendig lusebehandling og renhold av nøter, skriver Mattilsynet.

- Oppdrettsnæringen må oppfylle nødvendige internasjonale forpliktelser for å fortsatt kunne produsere og omsette mat også etter at koronautbruddet er over, sier Wilmann.

Jobber med avklaringer

Mattilsynet opplyser at de har daglig kontakt med bransjeforeningene og oppdrettsaktører om beredskapstiltak og hvordan man sammen kan løse situasjonen på best mulig måte.

- Vi jobber med å avklare flere konkrete problemstillinger knyttet til lakselus, fiskehelsetjenesten, brønnbåtinspeksjoner for å nevne noen. Jeg håper vi får avklart disse og andre problemstillinger raskt, sier Wilmann.

Nærings- og fiskeridepartementet har gitt Fiskeridirektoratet i oppgave å opprette et informasjonsforum med næringsorganisasjonene, kystrederiene, Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet og Mattilsynet. Første møte ble avholdt i går, onsdag.

Målet med forumet er å sikre felles forståelse av situasjonen slik at myndighetene kan iverksette koordinerte tiltak som følge av koronasituasjonen.