Mattilsynet har nå oppdatert sine tre eierdepartementer om status for oppfølgingen av KMPG-rapporten som ble lagt fram i desember i fjor.

Der ble Mattilsynet regelrett filleristet og rapportens sammendrag uttalte blant annet følgende:

«Denne granskningen viser at Mattilsynet ikke har gode nok systemer og rutiner for planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn. Granskningen finner at organiseringen av Mattilsynet bidrar til mangelfull enhetlighet, svak styring og lite effektiv ressursbruk.».

Revisjons- og rådgivingsselskapet pekte videre på at Mattilsynet manglet system og kontroll i virksomhetsområder og at dette medførte risiko for rettssikkerheten for dem som ble utsatt for Mattilsynets kontrollvirksomhet.

Statsråden har vært i jevn kontakt

Administrerende direktør i Mattilsynet, Ingunn Midttun Godal, orienterte tirsdag Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet om forbedringsarbeidet som pågår.

– Det siste året har vi jobbet hardt for å forbedre oss og utvikle måten vi løser samfunnsoppdraget vårt på. Det handler om å forbedre dialogen med næringene, gi bedre veiledning, ha bedre kommunikasjon og kvalitet på tilsyn, og utnytte digitale teknologier, sier Godal i en pressemelding fra Mattilsynet.

Der går det fram at landbruks- og matminister Olaug Bollestad har hatt jevnlig dialog med Mattilsynets om oppfølging av granskingen i løpet av 2020.

– Jeg erfarer at Mattilsynet har håndtert oppfølging av granskingen, og stadig gjør det, på en solid og tillitvekkende måte, sier hun i en melding på regjeringens nettsider.

Dette er tiltakene

Blant tiltakene som gjennomføres er et observasjonsskjema som legges igjen etter tilsyn og viser hva Mattilsynet har observert og hva som ligger til grunn for videre oppfølging.

– Dette bidrar til å fjerne usikkerheten noen kunne ha etter et tilsyn, mens de ventet på rapporten. Tillit skapes gjennom å være åpne, forutsigbare og redelige. Gjennom full åpenhet rundt hvilke observasjoner Mattilsynet har gjort under tilsynet, øker også rettssikkerheten til de vi fører tilsyn med, utdyper Godal i meldingen fra tilsynet.

I tillegg har tilsynet satt i gang med brukerundersøkelser på SMS etter de fleste typer tilsyn. I følge Matilsynet viser resultatene så langt at et stort flertall er svært fornøyd med informasjonen i forkant av tilsynet, forklaring på hva som ble observert under tilsynet, og på gjennomføring av tilsynet.

Organisasjonsutvikling står også på Mattilsynets tiltaksliste. Det gjøres blant annet for å sikre uavhengighet i klagesaksbehandlingen.

– Vi har bedt om, og har fått, nyttige innspill fra landbruket, sjømatsektoren og andre vi samarbeider med, om hvordan de opplever måten vi jobber på. Dette er nyttig når vi utvikler Mattilsynet fremover, sier Godal i meldingen.