I en pressemelding skriver Mattilsynet om at de har fått inn spørsmål om hvorvidt fartøy som er godkjent som slakteri også kan sortere fisk