I en pressemelding skriver Mattilsynet om at de har fått inn spørsmål om hvorvidt fartøy som er godkjent som slakteri også kan sortere fisk om bord, slik at en gruppering fisk går til slakt, mens en annen går tilbake til merd i anlegget.

I pressemeldingen skriver Mattilsynet at de har vurdert at dette er forsvarlig å gjøre når:

  • Sorteringen skjer adskilt fra bedøving og bløgging.
  • Sorteringen er forsvarlig med hensyn til fiskevelferd.
  • Sorteringen ikke medfører økt smitterisiko.

– Fartøy som ønsker å både slakte/bløgge og sortere om bord, må ha godkjenning fra dette fra Mattilsynet, skriver tilsynsmyndigheten.