Det går fram av en melding fra Mattilsynet fredag ettermiddag.

Bekjempelsessonen i Flatanger, Namsos, Nærøysund, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner, Trøndelag og Nordland oppheves med virkning fra søndag 29. november 2020.

Kontrollområdet ble opprettet 15. desember 2017, etter utbrudd av PD ved flere lokaliteter i området. Det ble til sammen opprettet tre bekjempelsessoner i kontrollområdet. Samtlige bekjempelsessoner var opphevet 19. februar 2019.

PD SAV2 ble på ny påvist ved lokaliteter i området i september 2019. Sykdommen ble først påvist på sjølokalitet 26315 Nordgjæslingan i Nærøysund kommune. Det ble senere påvist PD SAV2 ved fem lokaliteter i bekjempelsessonen.

Anleggene i bekjempelsessonen er tømt for fisk og Mattilsynet har godkjent vask og desinfeksjon av lokalitetene. Koordinert brakkleggingsperiode på minimum to måneder vil være gjennomført 29. november 2020.

Bekjempelsessonen oppheves og innlemmes i overvåkingssonen med virkning fra søndag 29. november 2020. Overvåkingssonen vil fortsatt gjelde i to år fremover, går det fram av meldingen.