Det er stor interesse i næringen for utvikling av nye metoder å telle og rapportere lus på oppdrettslaks, og Mattilsynet er positiv til dette arbeidet presiserer de i en melding i dag, onsdag.

- Nye metoder kan gi mer nøyaktige data og et mer korrekt bilde av den reelle lusesituasjonen i oppdrettsanleggene. I tillegg kan det bedre fiskevelferden ved at man ikke trenger å håndtere fisk for å telle lus, uttaler direktør for fisk og sjømat i Mattilsynet, Elisabeth Wilmann, i pressemeldingen.

Viktig at lusetallene er korrekte

Lakselustallene som rapporteres til Mattilsynet blir publisert på BarentsWatch og deles med andre myndigheter og forskningsinstitusjoner. Tallene skal gi korrekte data til modeller som estimerer lakselussmitte både for villfisk og oppdrettsfisk.

Elisabeth Wilmann, direktør avdeling fisk og sjømat i Mattilsynet. Foto: Anders H. Furuset

- Det er også viktig at lusetellingen forteller det riktige nivået av lakselus i hvert oppdrettsanlegg, slik at oppdrettere kan jobbe forebyggende og iverksette tiltak i god tid, understreker Wilmann.

Ny veileder vil gjøre det enklere

I dag må man søke dispensasjon fra lakselusforskriften for å ta i bruk nye tellemetoder for lakselus. For å gjøre det enklere å søke dispensasjon og behandle dispensasjonssøknader har Mattilsynet laget en veileder. Denne beskriver søknadsprosessen og hvilke opplysninger som må inngå i dokumentasjon som er nødvendig ved slike søknader.

Mattilsynet opplyser at de av konkurransemessige hensyn har valgt å publisere veilederen uten først å ha den på høring hos oppdrettsnæring og leverandører:

- Dette er et nybrottsarbeid der både næring og forvaltning sammen må høste erfaring gjennom behandling av søknader, og erfaring med bruk av nye tellemetoder over tid, sier Wilmann.

Per i dag er det ingen godkjenningsordning eller standardisering for bruk av nye metoder for å telle lakselus. Veilederen må derfor oppdateres ved behov etter hvert som man høster erfaring opplyser Mattilsynet i sin melding.

- Vi har hatt god dialog med forvaltning, oppdrettsnæring, tjenesteprodusentene og kunnskapsinstitusjoner i prosessen for å komme videre på området. Dette er viktig også i fortsettelsen. Vi tar derfor imot innspill til veilederen, sier Wilmann.

Les også: