– De største påslagene er observert i området fra Vestlandet til Trøndelag, mens forholdene er noe bedre i andre områder, forteller Ørjan Karlsen som leder den nasjonale overvåkningen av lakselus i en pressemelding.

Lusetellinger på utvandrende postsmolt av laks viser lavere antall lus i Bokna- og Hardangerfjorden enn i fjor, men betydelig høyere i Sognefjorden. Det er også mer lus på laks fanget i Romsdalsfjordene enn tidligere, mens det er lite lus på laks fanget i Trondheims- og Altafjorden.

– Lusetellingene på sjøørret viser et noe tilsvarende bilde, med noe bedring fra 2018 på Sør-Vestlandet. Likevel observeres det ofte relativt høye antall lus på sjøørret utover sommeren helt fra Rogaland og opp til Trøndelag, sier Karlsen.

Det er mindre lus både sør og nord i landet i forhold til Vestlandet, men også her er det områder med høyere antall, skriver Havforskningsinstituttet.