Det kommer fram av en pressemelding fra prosjektpartene torsdag.

I tillegg skal det utvikles en helhetlig løsning med tilhørende infrastruktur for rimeligst mulig produksjon og forsyning av grønt hydrogen som drivstoff til maritim transport, varsler gruppen.

De mener hydrogen vil kunne bli et kostnadseffektivt og miljøvennlig alternativ til diesel gjennom kostnadsreduksjon i alle produksjons- og distribusjonsledd, fra hydrogen til fartøy.

Testes i Nærøysund

Prosjektet heter «Utslippsfri arbeidsbåt for havbruk», og har nå søkt støtte gjennom Pilot-E-ordningen går det fram av pressemeldingen.

Prosjektet har to hoveddeler:

1) Utvikling og realisering av hydrogenelektrisk arbeidsbåt.

2) Utvikling og realisering av en helhetlig fleksibel og modulær løsning for produksjon, lagring og distribusjon/bunkring av grønt hydrogen, som muliggjør en lavest mulig hydrogenpris levert om bord til skip.

Nærøysund er plukket ut som testområde, hvor arbeidsbåten skal bygges av Moen Marin på Moen Verft, og siden kjøpes og opereres av Midtnorsk Havbruk.

Ny teknologi for denne typen fartøy

Hydrogenteknologi har frem til nå ikke vært benyttet for fremdrift i den type fartøy som nå skal bygges og testes ut gjennom prosjektet. Arbeidsbåter har gjerne stor variasjon i effektforbruk, kombinert med sammenhengende drift over mange timer i døgnet. O

Prosjektgruppen mener at havbruksaktører vil kunne oppnå kostnadsbesparelser ved å utnytte oksygen fra elektrolyseprosess til å dekke behov innenfor settefiskanlegg og lignende. Synergier mellom hydrogenproduksjon og oksygenproduksjon vil dermed gi tilgang på rimelig drivstoff, noe som muliggjør bruk av hydrogenteknologi som et kostnadseffektivt og miljøvennlig alternativ til diesel.

Disse er med

Med i prosjektet er blant annet NTE, H2 Marine, Moen Verft, Moen Marin og Midtnorsk Havbruk, som alle går inn i arbeidet med betydelig kapital og risiko - akkurat hvor mye opplyser ikke pressemeldingen noe om.

NTE og H2 Marine tar investeringer i produksjonsanlegget, mens Moen Marin og Moen Verft tar selv risikoen det innebærer å bygge fartøyet Midtnorsk Havbruk tar ansvar for å bidra til å realisere en helhetlig leveransekjede for grønt hydrogen til oppdrettsnæringen gjennom å kjøpe hydrogen og arbeidsbåt, som skal settes i drift i Nærøysund.