– Rømt fisk i elvene skal tas ut. Vi har i 2018 brukt fem millioner kroner på utfiskingstiltak, og jeg er glad for at innsatsen gir positive resultater, sier Roar Paulsen, styreleder i OURO (Sammenslutningen for utfisking av rømt oppdrettsfisk) i en pressemelding.

I det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt oppdrettsfisk for 2017 ble det kartlagt innslag av rømt oppdrettsfisk i 197 vassdrag. Av disse valgte OURO ut 63 elver. Det er tatt ut rømte oppdrettsfisk i 41 av elvene. De fleste elvene ble valgt ut på grunn av høyt innslag av rømt oppdrettsfisk i 2017, men noen elver med lave innslag ble også valgt ut for eventuelt å videreføre uttak fra året før.

– OURO-undersøkelser viser at andelen rømt oppdrettslaks ble redusert til under fire prosent i de fleste elver etter uttak. Dette er flotte tall, og sammenlignet med det som ble gjort i både 2016 og 2017 er det en klar forbedring i antall elver under 4 prosent innslag etter at uttak er gjennomført, sier Paulsen videre.

Formålet til OURO er å redusere risikoen for genetisk påvirkning på vill laksefisk. Alle som har en tillatelse til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret plikter å betale inn en årlig avgift til sammenslutningen.

Uttakene er gjennomført med harpunering, stangfiske, felle og not. Lokale elveeierlag har bidratt med stangfiske der hvor dette har vært en egnet metode. Alle data fra OURO rapporteres til det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt fisk.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.