Cermaq Norway AS varslet Mattilsynet 24. juni 2020 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Marøya, opplyser tilsynet i en melding.

Mistanken er basert på resultatet av histopatologiske undersøkelser gjennomført ved Veterinærinstituttet, samt PCR funn.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for å ta ut oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA, går det fram av meldingen.

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Dersom mistanken blir bekreftet, blir det om kort tid opprettet et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.

Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkningssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i området omkring lokaliteten.