Lokaliteten ligger like ved en bekjempelsessone for ILA, men den er på andre sida av øya Seiland. Skillet mellom sonen og lokaliteten er et smalt eide som skiller vestsida av øya der sonen