NRS Farming AS varslet Mattilsynet fredag 20. mars om mistanke om ILA på fisk ved lokalitet Store Kvalfjord. Mandag 23. mars varslet selskapet tilsynet om mistanke om ILA på fisk også ved lokaliteten Store Kufjord.

Mattilsynet opplyser at de planlegger snarlig inspeksjon i anlegget, og vil ta ut oppfølgende prøver for eventuelt å kunne stadfeste sykdommen ILA. Utfyllende analyseresultater ventes å foreligge i neste uke.

NRS Farming AS driver med oppdrett av laks på lokalitetene, og de driftes fra samme landbase. Lokalitetene ligger i bekjempelsessonen til kontrollområdeforskriften for ILA i Alta, Hammerfest og Hasvik kommuner, Troms og Finnmark fylke.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås, presiserer Mattilsynet i sin melding.

Mistankene blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.