I dag lanserer evalueringsselskapet The World Benchmarking Alliance (WBA) en indeks som skal evaluere sjømatnæringen verden over. Tittelen er «Seafood Stewardship Index», og den rangerer 30 av de mest innflytelsesrike sjømatselskapene i verden.

Selskapene blir rangert basert på forpliktelser, åpenhet og utøvelse for å imøtegå FNs bærekraftsmål.

Generelt gode resultater

Ifølge en pressemelding fra selskapet er dette den første detaljerte rangeringen av selskapene basert på deres innsats mot bærekraftig drift. Den analyserer hvor de største sjømatselskapene trenger å handle i det neste tiåret for å nå FNs bærekraftsmål.

WBA fant ledende praksiser blant flere selskaper, med sterke bærekraftsstrategier og menneskerettighetspolitikk.

Samtidig skriver selskapet i pressemeldingen at fremtidig og langsiktig bærekraft blir redusert av en manglende oversikt på operasjonene og forsyningskjeder som blant annet påvirker økosystemer og menneskerettigheter.

Rangering fra Seafood Stewardship Index. Foto: The World Benchmarking Alliance.

På tide å tre til

Sjefen for Seafood Stewardship Index hos WBA, Rik Beukers, sier i pressemeldingen:

– Det høye nivået av engasjement fra flertallet av selskapene har tilrettelagt for utviklingen av denne rangeringen, men innsikt i sjømatindustrien. I rangeringen finner vi eksempler av god drift, men for øvrig må sjømatnæringen handle for å nå bærekraftsmålene til FN.

Daglig leder i WBA Gerbrand Haverkamp legger til:

– Oppsummert viser rangeringen at det nå er en vid forpliktelse og enighet om bærekraft blant selskapene som er blitt utsatt for nasjonal og internasjonal kritikk. Med bare et tiår igjen for å oppnå bærekraftsmålene til FN er det på tide at hele sjømatnæringen trer til.

Fem kriterier for rangering

Seafood Stewardship Index rangerer de 30 mest innflytelsesrike sjømatselskapene basert på deres innsats for å oppnå FNs bærekraftsmål. Den presenterer en overordnet rangering basert på den vektede summen av fem målte resultatområder:

  • Styrings– og forvaltningspraksis.
  • Forvaltning av forsyningskjedene.
  • Ivaretagelsen av økosystemer.
  • Arbeidsforhold og ivaretagelsen av menneskerettigheter.
  • Ivaretagelsen av lokalsamfunn.

Thai Union på førsteplass

På førsteplass i indeksen for 2019 finner vi Thai Union Group, basert i Thailand. Selskapet har flere bærekrafts- og sosiale programmer, samt mål og aktiviteter som de offentlig rapporterer om.

På annenplass ligger Mowi, som scoret høyest av alle på åpenhet, men også høyt på bærekraftsstrategien. På tredjeplass lå Charoen Pokphand Foods, en av de største rekeprodusenetene i verden. Dette selskapet har også hovedkontor i Thailand.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.