I dag lanserer evalueringsselskapet The World Benchmarking Alliance (WBA) en indeks som skal evaluere sjømatnæringen verden over. Tittelen er «Seafood Stewardship Index», og den rangerer 30 av de mest innflytelsesrike sjømatselskapene i verden.

Selskapene blir rangert basert på forpliktelser, åpenhet og utøvelse for å imøtegå FNs bærekraftsmål.

Generelt gode resultater

Ifølge en pressemelding fra selskapet er dette den første detaljerte rangeringen av selskapene basert på deres innsats mot bærekraftig drift. Den analyserer hvor de største sjømatselskapene trenger å handle i det neste tiåret for å nå FNs bærekraftsmål.