– Vannkvaliteten er blitt bedre, og i løpet av testingen av systemet har vi aldri hatt så bra tilvekst, sier driftsleder Kjell Arne Sætre ved Mowi Steinsvik, i en pressemelding fra Normex.

De har utviklet vannrensesystemet Razone, som kan forbedre vannkvalitet og fiskehelse i RAS-anlegg. Forskere fra Nofima er også med på laget under testingen av systemet i Volda.

En av de største utfordringene med oppdrett i resirkuleringsanlegg er at det fører med seg økt partikkelmengde i vannet. Partikler kan føre til dårligere vannkvalitet - og med det redusert fiskevelferd.

- Vannkvalitet er veldig viktig for oss. Vi har generelt et godt karmiljø på anlegget, samtidig som det alltid finnes rom for forbedring. Rent vann bidrar til bedre fiskehelse, biosikkerhet og fiskevelferd, noe som igjen kan bedre fôr-opptak og utnyttelse, og dermed bedre vekstvilkår for fisken, påpeker Sætre i meldingen.

Nofima har nå sammenlignet to uavhengige produksjoner av settefisk i samme avdeling hos Mowi, med og uten bruk av det nye systemet for vannresing.

Konklusjonen så langt er at vannkvaliteten er blitt bedre i innsettet med det nye systemet.

Sætre understreker samtidig at det er for tidlig å tilegne det nye vannrensesystemet alle forbedringer, da det kan være flere årsaker til dette:

- I testperioden har vi blant annet hatt noe høyere temperatur i avdelingen, og det har vært gjennomført bytte av type fôr, uttaler Sætre i Mowi.

De endelige konklusjonene fra forskningsprosjektet skal være klare ved årsskiftet, men innovasjonskoordinator Per Brunsvik i Nofima bekrefter i meldingen at trendene er gode.

– Generelt har begge fiskegruppene vært fine. Vi vil følge opp enda en produksjonsgruppe og bearbeide velferdsdata og gjellehistologi før vi trekker endelige konklusjoner, sier Brunsvik.

__________________________________________________________________________________________________

Lyst til å lese flere saker om havbruk og sjømat? Klikk HER for tidsbegrenset abo-tilbud på IntraFish.no: 300 kroner for 3 måneder.