Vaki kjøpes fra Pentair, et globalt selskap innen vannbehandling som er børsnotert i New York.

– Oppkjøpet styrker ytterligere MSD Animal Healths posisjon som en global leder ved å øke bredden i akvakulturporteføljen gjennom ekspansjon innen nisjer med løsninger for bedre fiskevelferd og mer presis oppdrett, noe som kompletterer den eksisterende produktporteføljen av vaksiner og legemidler, skriver selskapet i en pressemelding.

Vaki blir ifølge meldingen en merkevare under Biomark-paraplyen til MSD Animal Health. Den består av en rekke produkter, utstyr og teknologi for fisketelling og estimering av fiskestørrelse fra ferskvann til saltvann, samtidig som data samles inn og analyseres for hvert steg i prosessen.

– Overvåkning knyttet til dyrehelse og forbedret teknologi spiller en stadig viktigere rolle innen dyrehelse og dyrehold. Dette skaffer informasjon som kan benyttes til å gjennomføre umiddelbare tiltak og gir innsikt som kan hjelpe, styrke eller bedre behandlingen av dyrene og gi bedre dyrehelse, sier Rick DeLuca, konsernsjef for MSD Animal Health, i pressemeldingen.

– Vi er stolte over Vakis forvandling de seneste årene. Vaki har et betydelig potensial til å fortsette å lede utviklingen i akvakulturindustrien, og vi tror at MSD Animal Health er en perfekt partner til å støtte den neste fasen i selskapets vekst, sier Karl Frykman, divisjonsdirektør og COO for Pentair.

Kjøpet av Vaki er et av en rekke MSD Animal Health har gjort i år. I april kjøpte de Antelliq Corporation og selskapets merkevarer Allflex Livestock Intelligence, Sure Petcare og Biomark. I mars ble norske Scan Aqua, som driver innen fiskehelse og fiskevelferd, kjøpt.