Det opplyser Fiskeridirektoratet i en melding. De følger hendelsen ved Haldseløya.

Søndag oppdaget Nordlaks hull i en ventemerd etter at lokale fiskere hadde fått oppdrettslaks i sine garn.

Fiskeridirektoratet har fått tips om fangst av 14 oppdrettslaks i området sist helg, og ser fangstene i sammenheng med skaden hos Nordlaks Produkter, opplyser de i sin melding.

– Meldingen gikk søndag 3. januar til Fiskeridirektoratet, det var etter at vi oppdaget maskebrudd i en av posene på ventemerdanlegget. Alarmen gikk hos oss da lokale fiskere meldte om rømt fisk. Vi iverksatte all prosedyrer med gjenfangst og melding til myndighetene, sier kommunikasjonssjef i Nordlaks, Lars Fredrik Martinussen til IntraFish.

Martinussen sier at ventemerden ble slaktet ut i går og at opptellingen ikke viser bekreftede rømminger.

– Det er visse feilmarginer ved opptelling på brønnbåt, men opptellingen etter utslakting kan ikke bekrefte rømmingen. Hullet i merden var på 6x5 masker, så det er et lite hull nær bunnen i et hjørne på ventemerden.

Nordlaks har nå tatt prøver av laksen som ble fanget av lokale fiskere.

– Det er for å være i stand til å spore opphavet og for å kunne bekrefte om fisken kommer fra oss. Vi håndterer prøvene videre i dialog med Fiskeridirektoratet.

Han legger til at de har gått gjennom andre anlegg i området og at de ikke har indikasjoner på at fisken kommer fra andre Nordlaks-anlegg.

– Dersom andre har observasjoner og har fanget fisk, er det viktig at de melder fra til Fiskeridirektoratet og gjerne til oss slik at vi får så mye informasjon som mulig om denne hendelsen.

Selskapet har hatt ute gjenfangstgarn etter at skaden ble oppdaget, men har så langt ikke fanget rømt fisk i disse.