Fiskeridirektoratet har gitt Mowi pålegg om miljøovervåking og uttak av rømt fisk i sju vassdrag på Sunnmøre etter hendelser ved deres lokaliteter Voldnes og Rønstad i slutten av september. Pålegget gjelder blant annet Ørstaelva, Austefjordelva/Fyrdselva og Stordalselva.

Det er totalt fanget over 130 oppdrettslaks i disse vassdragene i løpet av de siste ukene. Hoveddelen av fiskene er under tre kilo, melder direktoratet i en pressemelding.

Ikke rapportert

Fiskeridirektoratet har også fått meldinger om fangster og observasjoner av rømt oppdrettsfisk i sjø og vassdrag i andre deler av fjordsystemet på Sunnmøre som det ikke kan knytte til noen rapportert hendelse i regionen.

- Derfor går vi nå ut med krav til samtlige anlegg i området som har fisk i aktuell størrelse, om å sende inn dokumentasjon fra sin drift, heter det i meldingen.

På bakgrunn av dette har Fiskeridirektoratet engasjert Ferskvannsbiologen for å utføre overvåking og uttak av rømt fisk i aktuelle vassdrag i regionen - og som ikke inngår i pålegget til Mowi. Dette arbeidet er igangsatt.

Ønsker tips

- For at Fiskeridirektoratet skal kunne følge opp saken på en god måte, er vi avhengig av kunnskap om hvor og når slik fisk fanges. Vi ber derfor publikum om å melde fra om fangst av rømt fisk i området til FMC – Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral på telefon 911 03 277. Fiskeridirektoratet understreker at gjeldende regelverk for fiske må følges, heter det i meldingen.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.