Det opplyser Fiskeridirektoratet i en melding. Bakgrunnen er at saksbehandlingsgebyrene tidligere ikke har dekket kostnaden for behandling av søknader.

Gebyrøkningen skal også finansiere et felles digitalt system for akvakultursøknader på tvers av alle involverte myndigheter, og vil bidra til en mer effektiv saksbehandling og lavere gebyrer på lengre sikt, lover direktoratet i meldingen.

Også når det gjelder søknader om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret dobles gebyret - fra 3.000 kroner til kr 6.000 kroner.

Videre opplyses det at kontroll- og tilsynsavgiften etter gebyrforskriften § 4 har økt med 20 prosent.

Direktoratet presiserer i sin melding at gebyrsatsene har de senere år i liten grad vært justert.