Det melder Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding mandag kveld.

- Vi har fått mange innspill om at de nye kravene er for inngripende ut fra det forskningsgrunnlaget det er begrunnet i. Derfor har jeg besluttet å utsette påbudet til 1. januar 2022, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i meldingen.

Vil hente inn mer kunnskap

Fra 1. januar 2021 ble det innført et krav om at inngangen på teiner og ruser som er satt ut for fangst av leppefisk skal være 60 mm i diameter eller mindre. Kravet ble innført for å redusere fangst av stor berggylt og bifangst av andre arter enn leppefisk. Påbudet ble vedtatt i 2019, men skulle først innføres i januar i år. Leppefisk brukes som rensefisk i oppdrettsnæringa og for mange fiskere har dette fiskeriet vært særs lukrativt de siste årene.

Det er tidligere påpekt fra fiskerihold at 60 millimeters åpning på leppefiskteinene betyr at de som oppdretter berggylt ikke lengre vil kunne få stamfisk til sine anlegg.

– Vi er avhengig av tilførsel av stamfisk for å kunne drive oppdrett av berggylt. Det er ingen løsning å få små berggylt som det kanskje vil kunne ta flere år før de kommer til nytte som kjønnsmoden fisk. Forslaget fra Fiskeridirektoratet kan komme til å slå beina under oppdrett av berggylt, uttalte daglig leder i Skjerneset Fisk på Averøy, Tor Gunnar Otterlei til Fiskeribladet da myndighetene la forslaget på bordet i 2019.

Samme inngangssperre i år som i fjor

- En utsettelse av påbudet gir mer oss mer tid til å hente inn kunnskap om behovet for å innføre en slik inngangssperre. Dette er et krav som åpenbart er meget omstridt, sier fiskeriministeren i pressemeldingen.

Kravet for inngangssperre vil dermed være dette samme i år som i fjor. Det vil fortsatt være påbudt med inngangssperre som ikke kan være mindre enn at en sylinder med 70 mm kan trekkes gjennom inngangen.

Sinte fiskere

Det opprinnelige kravet om 60 mm i diameter eller mindre for dem som fisker etter rensefisk har vært omstridt og mange fiskere fryktet store utgifter i forbindelse med utskifting av teiner.

I følge NRK Rogaland har en gruppe på omlag 70 leppefisk-fiskere organisert seg i protest mot kravet som ble vedtatt i 2019, og som skulle tre i kraft i år.

De estimerer at så mye som 120.000 fullt brukbare teiner må kasseres på grunn av det nye kravet om 60 millimeters åpning på leppefiskteinene. Regningen på det kan bli opp mot 100 millioner kroner, ifølge fiskenæringa.

Lettet fiskarlagsleder

- Vi er fornøyd med å ha fått gjennomslag i en sak der vi har arbeidet tett mot statsråden og departementet over lang tid, sier leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, i en pressekommentar etter at det mandag kveld ble klart at nye krav i leppefisket utsettes og skal arbeides mer med.

Kjell Ingebrigtsen Foto: Jan-Erik Indrestrand, Norges Fiskarlag

Fiskarlaget har i flere omganger uttrykt at de mener det ikke er biologisk grunnlag for å innføre krav til ny åpning/kalv i fisket etter leppefisk fra 2021.

- I tillegg til dette har vi påpekt alle de negative konsekvensene for leppefiskerne av å opprettholde innføringen av det kravet som ble lagt til grunn i den opprinnelige reguleringen, med reduksjon av teineåpningen ned til 60 millimeter. Vi tok på nytt opp saken da vi 8. januar møtte statsråden og NFD om flere av reguleringene for 2021, sier Ingebrigtsen.

Han sier ministeren har vært lydhør for innspillene fra Fiskarlaget og at han er glad for at det varsles mer tid i saken.