Fiskehelsetjenesten i Åkerblå og IT-konsulentselskapet Sopra Steria har nylig gjennomført et pilotprosjekt for å finne ut om hologrambriller og utvidet virkelighet kan gi bedre helsekontroll ved oppdrettsanleggene. Det kommer frem i en pressemelding fra pressenytt.no.

Bedre fiskehelse?

Brillene de har brukt heter HoloLens 2, og når røkteren har dem på seg, kan en veterinær sitte på land og se bildene av laksen. Røkteren får instrukser om hvordan hun skal gå frem for å ta prøver fra fisken. Brillene gjør henne til veterinærens armer og øyne.

– Fiskehelsetjenesten har egentlig ikke endret seg stort siden 1980-tallet. Det ønsker vi å gjøre noe med. Erfarne veterinærer er mangelvare i bransjen vår. Dersom vi kan bruke teknologi for å bli mer effektive, kan det bidra til bedre fiskehelse ute på anleggene, sier Lene-Catrin Ervik, leder for fiskehelse i Åkerblå, i meldingen.

Jobber videre

Pilotprosjektet ble utført på Ocean Farm 1, den havbaserte merden til Salmar.

– Gjennom piloten har vi fått bekreftet at vi er på riktig vei. Brillene har en relativt lav brukerterskel. Brukeren får god veiledning direkte inn i situasjonen. Noen caser fungerte tilnærmet optimalt, mens andre var litt mer haltende, sier Ervik.

Åkerblå og Sopra Steria skal nå utforske hvordan det tekniske kan bedres videre, hvordan brillene bedre kan tilpasses bruk i vær og vind og beskrive muligheter og begrensninger i det videre prosjektet.

Havmerden til SalMar, «Ocean Farm 1». Foto: Arkivfoto Håvard Volden

Mer effektive kontroller

Fiskehelseveterinærene ved Åkerblå gjennomfører godt over 1000 fiskehelsekontroller hvert år, ifølge meldingen. Den siste tiden har koronapandemien komplisert arbeidet, men tid og ressursbruk var en utfordring også før det.

– Jeg tror koronakrisen kan fungere som en akselerator for denne typen teknologi. Effektiviseringsgevinsten ligger der også i gode tider, men ofte trenger man en omveltning for å få inn slike endringer. Folk må jo få gjort jobben sin, sier Torbjørn Meland, applikasjonsdirektør i Sopra Steria i meldingen.