Selskapet Metapod har utviklet teknologi for fremstilling av insektmel fra gresshopper og sirisser. Det mener Salmon Group og Metapod baner vei for en ny, lokalprodusert proteinkilde som blant annet skal brukes i fôret til laksen, går det fram av en felles pressemelding fra partene.

– Industriell foredling av gresshopper gir et næringsrikt insektmel som skal gi konkurranse til soya og fiskemel, som i dagens diett er en rik kilde til protein. Dessuten gjør en nytte av en «problemressurs» fra annen matproduksjon, påpeker avsenderne i sin melding.

Salmon Group varslet samtidig at de har inngått en eksklusiv avtale med gründerbedriften Metapod som skal sikrer oppdretterne i nettverket slikt fôr til fisken.

Nils Inge Hitland i Salmon Group AS. Foto: Arkivfoto Ole Erik Klokeide

– Måten Metapod tenker ressursforvaltning samsvarer helt med vårt arbeid med bærekraft i praksis, og legger ikke beslag på ressurser eller areal som kunne vært nyttet til annen matproduksjon til mennesker eller dyr. Dessuten tas det i bruk et restråstoff – en «problemressurs» så å si – fra annen matproduksjon som ellers ikke ville hatt like høy verdi, sier Nils Inge Hitland, innkjøps- og fôransvarlig i Salmon Group.

Han mener oppdrettsnæringen på denne måten reduserer sitt miljøavtrykk ytterligere.

Fredrick Darien, gründer og daglig leder i Metapod. Foto: Metapod

– Det er ingen aktører i norsk oppdrett av laks og ørret som har tatt inn insektmel fra gresshopper som bestanddel i fôret. Det er veldig spennende at en innovativ og fremoverlent gruppering som Salmon Group, som utgjør så stor andel av produksjonsvolumet i Norge, satser på dette. For oss betyr det at vi kan starte storskala produksjon fra dag én og videreutvikle konseptet, uttaler gründer og daglig leder i Metapod, Fredrick Darien, i pressemeldingen.