– Sjømat er godt og konkurranse er gøy. Kombinasjonen av disse er en god måte å vekke og øke interessen blant unge, sier fiskeri- og sjømatminister