Nina Willumsen Grieg (37) er ny regiondirektør i Grieg Seafood Rogaland, skriver selskapet i en pressemelding.

– Mange av Grieg Seafoods satsinger på bærekraftig vekst og ny teknologi piloteres nettopp i Rogaland. Jeg er imponert over det som er gjort så langt, og ser frem til å være med på fortsettelsen. Vi erkjenner at vi som næring har en del utfordringer vi må løse, og dette jobbes det beinhardt med i Rogaland, sier Willumsen Grieg i pressemeldingen.

Willumsen Grieg er utdannet innen industriell økonomi fra NTNU og har jobbet i Grieg Seafood globalt i over fem år, sist med ansvar for forretningsutvikling i konsernet. Hun har også bakgrunn fra PwC og internasjonal shipping.

Willumsen Grieg startet i stillingen 1. mai.

– Nå blir det spennende å lære selskapet å kjenne fra en annen side, og jobbe for å nå Rogaland sine mål. Det er jo her laksen oppdrettes og verdiene skapes, uttaler hun.

Ferdigstilt operasjonssentral

Grieg Seafood Rogaland har nylig ferdigstilt en operasjonssentral, der all laksen fôres og alle oppdrettsanlegg overvåkes gjennom sensorikk og undervannskameraer.

–For at våre dyktige røktere skal kunne gjøre en best mulig jobb må vi vite mest mulig om fisken og miljøet. Målet er å bruke ny teknologi, analyse og kunstig intelligens til å ta bedre beslutninger og jobbe mer forebyggende i produksjonen. Vi er bare i begynnelsen av den digitale transformasjonen i havbruk. Lærer vi oss å kombinere teknologi og erfaring er jeg sikker på dette vil endre og forbedre næringen, sier Willumsen Grieg.

For å ta fatt på den nye jobben har Willumsen Grieg flyttet fra Bergen til Finnøy med mann og tre små barn.

Nina Willumsen Grieg er styremedlem i Grieg Gruppen, største investor i Grieg Seafood.