Det skjer etter tørke på læreverk-fronten «i snart en mannsalder», ifølge en pressemelding fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) – som blir hovedleverandør av kunnskap i det digitale fagmaterialet.

Det digitale læreverket vil være gratis og tilgjengelig for alle, med mellom 50 og 100 sider om hele seks forskjellige fagområder innen havbruk: Anatomi og fysiologi, avl og genombiologi, fôr og fôrressurser, fiskehelse og fiskevelferd, teknologi og miljø, samt slakting og filetkvalitet.

Læreverket blir utviklet for bruk direkte i havbruksnæringa, og for høyere utdanning.

Den siste bokserien innen havbruk ble utgitt i 1997. Siden da er ny teknologi og nye driftsformer tatt i bruk, og næringa har hatt en betydelig utvikling.

Utdanningsinstitusjonene, spesielt på høyere nivå, har hatt en utfordring i undervisningen siden det mangler oppdaterte læreverk, heter det i pressemeldingen.

─ Det nye læreverket vil bli utviklet etter dagens pedagogiske prinsipper med interaktiv læring, gode illustrasjoner, animasjoner og spørsmål og svar underveis, uttaler professor Turid Mørkøre ved NMBU i meldingen. NMBU er prosjektleder for etableringen av læreverket.

I tillegg til NMBU er Nofima med i forfatterskapet. Også andre læringsinstitusjoner og industrien kommer til å bli kontaktet, med spørsmål om de vil bidra inn mot gitte områder.

Etableringen av læreverket er et resultat av en prosjektutlysning ved Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF), og har en budsjettramme på 4,3 millioner kroner.

En bredt sammensatt referansegruppe av næringsaktører skal bidra til at prosjektet får størst mulig nytte for bedriftene. Akvakultur-studentene ved NMBU vil også bidra til å sikre at lærestoffet er brukervennlig og pedagogisk.

I tillegg til at det er mange sider med fagstoff som skal skrives, skal det også utvikles en digital plattform ved Læringssenteret ved NMBU som passer til formålet.