NOFIMA
  • … er et norsk matforskningsinstitutt – som driver næringsrettet forskning og utvikling innen akvakultur, fiskeri og mat.
  • Nofima eies av staten ved Nærings- og fiskeridepartementet, Stiftelsen for landbrukets næringsmiddelforskning og Akvainvest Møre og Romsdal.
  • Nofima består av de tidligere forskningsinstituttene Akvaforsk, Fiskeriforskning, Matforsk og Norconserv.
  • Nofima har vært operativt siden 1. januar 2008, og frem til 1. juli 2011 som et konsern. Per 1. juli ble alle aksjeselskapene i Nofima-familien fusjonert til ett selskap.
  • Instituttet har sitt hovedkontor i Tromsø, mens forskningsvirksomheten foregår på seks ulike steder: Ås, Stavanger, Bergen, Sunndalsøra, Alta og Tromsø.

Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Nofima

Det opplyser forskningsinstitusjonen i en melding mandag.

Det er stasjonen på Sunndalsøra i Møre og Romsdal som er deres spydspiss innen forskning på oppdrett i lukkede og semilukkede anlegg. Der er det fullbooket til sommeren 2022.

Anlegget utvides derfor med 20 nye kar med separate resirkuleringssystem som skal stå klare i løpet av 2021.

– Norsk oppdrettsnæring investerer tungt i lukkede og semilukkede anlegg. Investeringene gjøres både innenfor settefisk-, smolt- og matfiskanlegg. Optimismen er stor, men det finnes både teknologiske og biologiske utfordringer. Derfor er det naturlig at vi legger forholdene til rette for enda mer på forskning innen RAS-teknologi, sier Øyvind Fylling-Jensen, administrerende direktør i Nofima i meldingen.

Bygger ut også i Tromsø

Havbruksstasjonen i Tromsø eies av Nofima og UiT Norges arktiske universitet. Her skal det også bygges ny RAS-avdeling.

Totalt skal det investeres rundt 59 millioner kroner på de to utbyggingen. Fylkeskommunene er med på investeringene.

– I Nofima skal vi alltid være i forskningsfront på resirkuleringssystemer. Næringen investerer i forskjellige resirkuleringssystemer, og da må vi som forskningsinstitutt ha den nødvendige infrastrukturen slik at vår forskning er relevant, sier Øyvind Fylling-Jensen.

Nofima er leder for Forskningsrådets Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) CtrlAqua som forsker på RAS. Senteret har et varighet på åtte år (2015 – 2023) og er Nofimas største enkeltprosjekt.

Som IntraFish omtalte i desember, har Nofima nylig fått 20 millioner kroner fra Forskningsrådet for å forske på RAS-anlegg. Mer spesifikk skal pengene brukes til forskning på hydrogensulfid (12 millioner) og desinfisering (8 millioner).