Nordcod melder at de har satt sin første torskeyngel i sjøen. Yngelen ble fraktet fra Njord-anlegget i Kjørsvikbugen til selskapets første torskeoppdrett på Finnangerøya i Namsos.

Dette anlegget opereres sammen med partneren, Namdal Settefisk as.

- Viktig dag for hele næringa

Yngelen i første last, i alt 123.000 individer med en snittvekt på 140 gram, ble fraktet med brønnbåten «Triton». I neste last kom 75.000 individer med en vekt på 215 gram.

Yngelen er satt ut i to separate oppdrettsmerder og meldes å være i god form.

– Dette er en veldig viktig dag for oss og for torskeindustrien, sier administrerende direktør i Nordcod, Rune Eriksen i en pressemelding.

Rune Eriksen, administrerende direktør i Norcod. Foto: Norcod

– Nå som vi er i sjøfasen er ikke dette lenger bare et prosjekt, sier han og legger til at selskapet forventer å høste torsken i juni 2021, eller muligens tidligere dersom fisker fortsetter å vise den samme eksepsjonelle vekstraten som i yngelfasen.

Torsken skal være i størrelsen 4- 4,5 kilo når den slaktes.

Eriksen sier i pressemeldingen at han både er lettet og glad for at frakten gikk så bra og at han ser fram til neste milepæl for selskapet – når selskapet senere setter 1,5 millioner yngel i sjøen på sitt andre anlegg i Frøya kommune. Dette er ikke tidfestet noe nærmere i meldingen.

Trønderselskapet, med base i Trondheim, tar for øvrig mål av seg å bli verdens ledende produsent av oppdrettstorsk.

Skal slakte 30.000 tonn årlig

Selskapet varslet tidligere i januar at de har inngått samarbeid med Namdal Settefisk AS og Namdal Torsk AS om samdrift på sjø. Videre har Norcod AS og Namdal Seafood AS inngått samarbeid som gjelder slakting av oppdrettstorsken. Målet er å kunne slakte torsk på helårsbasis ved Namdal Seafood sine lokaler i Flatanger, i løpet av 2023.

Salget av fisken skal skje i samarbeid med Sirena Group, og det tas sikte på å nå et slaktevolum på rundt 30.000 tonn årlig.