Det går fram av en pressemelding fra Norconsult, som har inngått avtale med Prosjektil AS, en underleverandør til Veidekke, for prosjektering av fagene arkitektur, byggeteknikk og bygningsfysikk.

De tre oppdrettsselskapene Eide Fjordbruk, Lingalaks og Tombre Fiskeoppdrett har gått sammen om å bygge et nytt settefiskanlegg på Ænes ved Hardangerfjorden i Kvinnherad kommune. Anlegget, som har fått navnet Ænes Inkubator, har konsesjon på årlig å kunne produsere 3000 tonn, eller 20 millioner laksesmolt med størrelse opp til én kilo. Dette gjør eierne selvforsynt med settefisk.

RAS-anlegg

Anlegget omfatter fem avdelinger i separate karhaller, der de tre første avdelingene har stålkar og de to siste betongkar. I tillegg vil anlegget inneholde klekkeri, vaksinasjonshall, fôrlager og ulike støttefunksjoner. Bygningsmassen vil ha ens samlet grunnflate på ca. 9.500 kvadratmeter, inkludert en administrasjonsdel på 1 000 kvadratmeter.

Anlegget er basert på RAS-teknologi der inntil 99,5 prosent av vannet resirkuleres.

Allerede i 2014 omtalte IntraFish planene til Eide Fjordbruk og Lingalaks om å etablere et felles smoltanlegg. Fire år senere, i 2018, kom tillatelsen fra daværende Hordaland fylkeskommune på plass og spaden gikk i jorda samme år.

I et intervju med IntraFish i fjor sommer uttalte daglig leder i Eide Fjordbruk, Sondre Eide, at Ænes Inkubator ligger i planen som ferdigstilt til 2022.