HORISONT 2020-PROGRAMMET
  • … er et middel for økonomisk vekst og å skape nye arbeidsplasser
  • Det utgjør kjernen i EUs plan for «smart, bærekraftig og inkluderende vekst»
  • Programmet kobler sammen forskning og innovasjon, med vekt på vitenskap, industrielt lederskap og takling av samfunnsutfordringer.
  • Målet er å sikre at Europa produserer vitenskap i verdensklasse, fjerner hindringer for innovasjon og gjør det lettere for offentlig og privat sektor å samarbeide om å levere innovasjon.

Forsknings- og innovasjonsprogrammet Horizon 2020 (se faktaboks) tar sikte på å sikre Europas globale konkurranseevne. Det er EUs største forsknings- og innovasjonsprogram noensinne, med nesten 80 milliarder euro i finansiering tilgjengelig over sju år, for perioden 2014 til 2020.

- I konkurranse med over 2.000 andre europeiske selskaper klarte det nystartede Mandal-baserte selskapet Green Sealice Solutions, i samarbeid med investeringsselskapet Moment Holding, kunststykket å bli invitert til EUs hovedkvarter i Brüssel for å presentere, eller «pitche», sitt prosjekt for et ekspertpanel, heter det i en felles pressemelding fra de to aktørene.

Mekanisk avlusing

Selskapet har utviklet en løsning for mekanisk avlusing av laks «som gir maksimal effektivitet med minimal belastning for fisken», heter det i pressemeldingen.

Et nytt avlusningsfartøy er nå ferdigstilt. Det nye skipet på 42 meter skal etter planen operere i det norske og skotske lakseoppdrettsmarkedet, med oppstart for én av Norges største oppdrettere i midten av august.

Prosjektet er et samarbeid med den norske lakseavlusingsbedriften Skamik.

66 norske søkere

I begynnelsen av august kom nyheten om at Green Sealice Solutions, i samarbeid med investeringsselskapet Moment Holding, hadde gått helt til topps i finalen: Tildelingen på de omsøkte 21,5 millioner kroner var et faktum.

Av over 2.000 søkere var det kun 192 selskaper som nådde opp med sin søknad og fikk muligheten. Og kun 94 fikk finansiert sitt prosjekt.

Totalt var der 66 norske søkere: 10 som ble invitert til Brüssel, og 4 norske prosjekter som fikk finansiering.

Daglig leder i Green Sealice Solutions AS, Frode Ramvik, sier at dette er et viktig kvalitetsstempel for det nystartede firmaet:

- Vi er svært stolte over at ledende eksperter i laksebransjen og i EU mener at prosjektet vårt holder så høy kvalitet. Støtten gir oss muligheten til å satse enda mer offensivt og vil være med å løfte selskapet raskere ut i internasjonale markeder. Det har også vært verdifullt med oppfølgingen fra rådgiverne i Innovasjon Norge og vi ser fram til å fortsette dette samarbeidet også, sier Ramvik.

Trangt nåløye

- Dette er som å vinne Premier League for bedrifter med internasjonalt potensial, sier Eirik Lønning i Innovasjon Norge.

Han er nasjonalt kontaktpunkt for norske selskaper som mottar slik støtte fra EU.

– Nivået er ekstremt høyt, og søknadsrundene i 2019 var nok kanskje de tøffeste til nå. Ekspertpanelet ser både etter innovativ teknologi, forretningsforståelse, et team som kan sette dette ut i livet, og ikke minst et globalt markedspotensial, sier Lønning.

I Horizon 2020 må deltakerne i løpet av 10 korte minutter overbevise et fagpanel om at deres idé ikke bare er innovasjon i verdensklasse og i stand til å løse store samfunnsutfordringer globalt, men selskapet må også levere en overbevisende forretningsplan.

Deretter følger 20 minutter der panelet kan stille spørsmål om hva som helst knyttet til prosjektet.

Et annerledes selskap

I pressemeldingen heter det at Moment er et «annerledes investeringsselskap».

Selskapet har som strategi å ta aktivt eierskap i innovasjons- og vekstbedrifter på Sørlandet.

- Vår forretningsmodell bygger på at det finnes mange gode ideer, selskaper og flinke folk på Sørlandet, men at mange av disse enten ikke innehar vekstkompetanse eller har finansiell ryggrad til å vokse på egen kjøl. Vi har etter hvert opparbeidet oss et team bestående av ulik kunnskap og kompetanse som vi aktivt allokerer inn i våre 15 porteføljeselskaper hver eneste uke, sier daglig leder i Moment, Espen Tungsvik.

Moment har som mål å skape vekst, flere kompetansearbeidsplasser og større mangfold i sørlandsk næringsliv.

Moment har hovedkontor i havnekvartalet i Kristiansand.

Det er andre år på rad et av Moment sine selskaper blir invitert til Brussel - og denne gang gikk det hele veien til mål.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.