Det kommer frem i en pressemelding på vegne av Norsk Fiskeoppdrett 22. desember.

Brønnbåtrederiet og Cermaq Norway har inngått enda en brønnbåtavtale.

Timecharteravtalen gjelder et fartøy med sirkulære fisketanker for optimal velferd, og avtalen har en varighet på fem år, med opsjon på ytterligere 2 + 2 år.

– Vi har gjennom flere år hatt et svært godt samarbeid med Cermaq Norway, og er takknemlig for at selskapet viser oss fornyet tillit gjennom denne avtalen. Vi er klare for å ta nye steg i utviklingen av morgendagens bærekraftige brønnbåtteknologi og -tjenester sammen med våre egne og kundens dyktige medarbeidere, sier daglig leder Oddleif Wigdahl i Norsk Fisketransport i pressemeldingen.

Daglig leder i Norsk Fisketransport, Oddleif Wigdahl. Foto: Norsk Fisketransport.

Skal være klar til drift første halvår i 2023

Det opplyses om at det foreløpig ikke er signert en avtale med verft om byggingen av den nye brønnbåten, i meldingen. Norsk Fisketransport informerer om at den skal være klar til å settes i drift første halvår i 2023.

Investeringen vil finansieres med konsernets egen kontantbeholdning og banklån. Norsk Fisketransport drifter i dag to brønnbåter på 3.200 og 1.500 kubikkmeter på kontrakter for Cermaq Norway.

– Cermaq er fornøyde med å lande en ny avtale som skal dekke vårt kapasitetsbehov både når det gjelder slakteføring, smolttransport og avlusing. Vi kjenner Norsk Fisketransport godt fra før, og er fornøyde med å utvide og fortsette samarbeidet. Erfaringene våre med Norsk Fisketransport er at samarbeidet med skip og mannskap fungerer veldig bra, og gjør at vi har tro på at vi også nå vil få en båt som vil fungere godt, sier regiondirektør i Cermaq Norway, Snorre Jonassen i pressemeldingen.

Samtidig med den nye avtalen, har Cermaq Norway utløst opsjonen på to års forlengelse av dem femårige timecharteravtalen på brønnbåten «Steigen» som har en lastekapasitet på 3.200 kubikkmeter.

Søsterselskap får verdens største brønnbåt i 2021

Brønnbåtrederiet Norsk Fisketransport er heleid av NTS ASA sitt datterselskap Frøygruppen. Selskapet har ytterligere tre brønnbåter under bygging ved Havyard Ship Technology. Alle tre har sirkulære fisketanker og en lastekapasitet på 3.200 kubikkmeter.

«Planlagt levering er henholdsvis januar, mai og september 2021», heter det i meldingen.

Søsterselskapet til Norsk Fisketransport, Frøy Rederi vil til sommeren 2021 få overlevert brønnbåten Gåsø Høvding på 7.500 kubikkmeter, som da vil bli verdens største.