Markeringen fant sted på Schenkers sjømatterminal på Alnabru i Oslo hvor finansminister Siv Jensen og fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik pakket og lastet sjømat for eksport til Europa. Sammen med leder for Sjømatrådet, Renate Larsen, fikk de pakket de siste fiskekassene på en pall som straks forlot Oslo med kurs for Frankrike, skriver Schenker i en pressemelding.

Ifølge en melding fra Nærings- og fiskeridepartementet skal rekorden markeres klokka 12 i departementet.

Sintef sin årlige verdiskapings- og ringvirkningsanalyse av den norske sjømatnæringen viser at siden 2015 har det vært en økning i verdiskapingen opp mot 30 milliarder kroner. Ser man tilbake til 2008 har verdiskapingen fra sjømat doblet seg. Det er en sammenhengende vekst i verdiskapingen fra 2013.

I dag sysselsetter sjømatnæringen rundt 66.000 årsverk. 29.000 årsverk direkte i næringen, og 37.000 årsverk skapes som ringvirkninger til næringen. Fra 2016 til 2018 har økningen vært 19 prosent.

Sjømat utgjør nå 10 prosent av norsk vareeksport, olje og gass inkludert. 65 prosent av norsk sjømat går til EU og Frankrike er vårt viktigste enkeltmarked.

Samtidig øker etterspørselen fra flere asiatiske land. Kina er det landet som øker mest i verdi. Så langt i år har vi fra Norge eksportert sjømat for 4,7 milliarder kroner til Kina. Det er en økning på 1,2 milliarder kroner fra i fjor.