Det går fram av en pressemelding fra organisasjonen mandag.

- For å sikre levedyktige bestander i lakseelvene, må myndighetene ta noen klare grep om påvirkningsfaktorene. Ved å kreve at oppdrett av laks kun foregår i lukkede anlegg, hadde mye vært gjort, påpeker styreleder Ragnhild Brennslett i meldingen.

- I tillegg til påvirkningen i fjordene våre, ser vi at mye kan gjøres i de kraftregulerte elvene. Ny kunnskap om miljødesign kan hjelpe på situasjonen, slik at vi får både vannkraft og bedre forhold for laksen og annet liv i elvene, legger Brennslett til i meldingen.

Fra neste år settes nye regler for fiske etter laks i sjø og elv. Norske Lakseelver sier de er bekymret for sjølaksefisket, som beskatter laks uten å vite hvilken elv fisken kommer fra.

- I Norge skal laksen forvaltes på bestandsnivå. Da kan vi ikke aksepterer dagens sjølaksefiske som høster i blinde. Om det videreføres vil de kunne beskatte sårbare bestander som ikke tåler høsting, sier Ragnhild Brennslett. Villaks-organisasjonen oppfordrer Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn til å ta dette på alvor, og ikke åpne for sjølaksefiske kommende femårsperiode.

Norske Lakseelver organiserer forvalterorganisasjonene i 105 lakseelver. Landsmøtet var digitalt samlet fredag.