Tidligere i år skrev Intrafish at Nova Sea på Lovund investerer 1 milliard i nytt slakteri. Mandag skrive selskapet at de er godt i gang med etablering av det nye anlegget for slakt og videreforedling av laks.

Arbeidene med etablering av ny tomt og kai vil pågå ut året. Slakteriet vil fra 2025 kunne håndtere over 500 tonn slaktefisk per døgn, men vil bygges slik at det med enkle grep kan tilpasses en høyere produksjon i fremtiden, skriver selskapet.

Det nye slakteriet vil også ha landbaserte holdetanker for mellomlagring av slaktefisk, som erstatning for dagens sjøbaserte ventemerder. Sammen med Arva har de initiert en utbyggingsprosess for økt nettkapasitet til Lovund som følge av byggingen av de nye tankene.

Det er mange norske og utenlandske leverandører som viser interesse og ønsker å bidra i prosjektet. Rambøll Norge AS har bistått Nova Sea som byggherrerådgiver i en tidlig fase av prosjektet. Valg av løsninger for prosess- og støttesystemer pågår og valg av entreprenør for bygget er planlagt gjennomført før nyttår, skriver selskapet.

Prosjektleder Espen Gleinsvåg uttaler at Nova Sea forsøker å handle lokalt også på de større delene av prosjektet.

– Jeg er derfor glad for at to lokale leverandører allerede har nådd opp i konkurransen med andre nasjonale aktører. I tillegg leveres en rekke varer og tjenester direkte og indirekte til Nova Seas prosjekt fra lokale firmaer i Lurøy og resten av Helgeland, som for eksempel Lovund bedriftsservice, MBA, Momek Services, Brødrene Dahl Mo i Rana, Lovund hotell, Lovund fiber, Elektro Helgeland og Lundeli, uttaler Gleinsvåg i pressemeldingen.