Torsdag la NTS frem en selskapspresentasjon der de oppdaterer slakteprognoser for SalmoNor og Norway Royal Salmon.

For SalmoNor ble det i 2021, slaktet 33,600 tonn sløyd vekt. Estimert
slaktevolum for 2022 er 34.750 tonn sløyd vekt, og 39.000 tonn sløyd
vekt for 2023, kommer det frem av en børsmelding.

Endringene i estimert slaktevolum forklares i hovedsak av ILA-påvisning på tre samdriftslokaliteter i 2021, som fikk innvirkning på skaltet kvantum i 2022. I tillegg har det vært lavere tilvekst og noe høyere dødelighet enn tidligere budsjettert, skriver de i børsmeldingen.

Den oppdaterte prognosen for NRS tar for seg slakting i 2022 og 2023 på ticker NRS.

For NRS Oppdrett Norge er det estimert å slakte 35.000 tonn sløyd vekt i 2022 og
50.000 tonn sløyd vekt i 2023. Estimert vekst i slaktevolum fra 2022 til 2023
forklares i hovedsak av normalisering i utnyttelsen av maksimalt tillatt biomasse («MTB») ved utfasing av triploid laks.

Også implementering av interregionalt biomassetak i NRS sine tre produksjonsområder, og tilgang på mer smolt fra nytt settefiskanlegg og inngått avtale om kjøp av storsmolt, forklarer veksten, ifølge børsmeldingen.

For Oppdrett Island er det estimert slaktevolum i sløyd vekt på 13.000 tonn i
2022 og 13.000 tonn i 2023, samt tidligere kommunisert estimert slaktevolum for
2025 på 24.000 tonn.

Artic Fish oppdatere også sitt estimerte slaktevolum. Selskapet estimerer et slaktevolum på 13.000 tonn sløyd vekt i 2022 og 2023, i tillegg til tidligere kommunisert estimat for 2025 som er 24.000 tonn sløyd vekt, kommer det frem i en børsmelding.